Производство

Асемблиране - описание

POPP асемблира “ready to use” продукти за електротехника, телекомуникации, хигиена и други браншове.