Cardio First Angel

Cardio FirstAngel. Защото всеки живот е важен! 

При сърдечен инфаркт е важна всяка секунда!Когато сърцето спре да бие,мозъка остава без кислород, което води до непоправими последици–освен в случаите,когато на пациента се направи правилният сърдечен масаж. Обикновено до идването на лекаря изминават най-ценните минути в които или не се предприема нищо или се правят некомпетентни опити да се помогне.Ненужният страх от грешки и ограничените медицински познания в този случай най-скоро ще са  миналото. Защото това е момента за прилагане на CardioFirstAngel. С негова помощ дори и лаик би могъл да направи бърз и ефективен сърдечен масаж–без всякакъв риск да допусне грешки с тежки последствия.

Много от даващите първа помощ не са в състояние  без лекарска помощ да намерят правилното място за сърдечният масаж.С CardioFirstAngel масажът се прави автоматично там,където въздействието е най-голямо.Уредът се поставя в средата на гърдите и  картинката на повърхността къде трябва да бъде поставена ръката.

 

Колко силно би трябвало да се натиска?CardioFirstAngel ни дава сигурност и по този въпрос.Ако е приложено необходимото усилие се чува и усеща ясен и изразителен звук от специална пружина, при отпускане се чува един нов звук, който ни дава сигнал, че трябва да се приложи нов натиск.Смяната на двата сигнала помага на даващият първа помощ да намери правилният такт.

 

Така с  CardioFirstAngel, Ангелът на първите минути, се преодолява риска,докато бърза помощ пристигне.Само в Европа всяка година има 700.000 сърдечни инфаркта; в целият свят това число е 17 милиона. Ако навсякъде имаха под ръка CardioFirstAngel в първата до третата минута,  биха могли да се спасят много човешки живота и да се предпазят многобройни пациенти от продължителни увреждания.

 

Защо да чакаме повече? Всеки живот е важен