Производство

Екструдиране - описание

Нашата фирма произвежда различни видове профили от полиетилен,(РЕ), поливинилхлорид (РVС) и полипропилен (РР) по метода на екструдирането на пластмаси