Производство

Услуги - склад

Складовата база на POPP разполага с високи стелажи на площ от 900 м2.